Proces Tryg landsby

Senest opdateret: 14. marts 2022

Den lokale proces omkring Tryg Landsby - nyeste indlæg øverst!

Indvielse af Tryg Landsby Projekterne

Lørdag den 6. maj 2017 bliver der indvielse af 3 af de store projekter, der er blevet arbejdet med i Tryg Landsby.

Kl. 12.30 Indvielse af stierne i præstegårdsskoven: Vi går en tur rund på den nye og den gamle sti og møder nok en lille forfriskning på vejen. Der bliver transportmulighed tilbage til asfalten

KL. 14.30 Indvielse af tingsted: Borgmester Peter Sørensen kommer og klipper snoren over til vores nye tingsted og samtidig afsløres et nyt kunstværk til byen. Der serveres kaffe og kage.

kl. 16.00 Indvielse af shelter: På sportspladsen bliver der tændt bål ved den nye shelter, vi bager snobrød og rister pølser og byder på en øl/vand. Hvis der er nogen, som har lyst, bliver der indvielsesovernatning i shelteren. mere herom senere

Alle er velkomne til at deltage i indvielserne - dem alle eller måske bare en enkelt eller to. Man kan hoppe ind og ud af programmet, som det bedts passer med dagens øvrige aktiviteter. men vi håber at se rigtig mage borgere i løbet af dagen.

 

Høring og afstemning

Efter borgermødet samlede Trygkogeren de endelige projektforslag sammen fra grupperne.

Her er referat fra mødet, hvor afstemningen blev planlagt - referat af trygkogermøde.
Herefter
var der høring den 27/4 i Medborgerhuset om de endelige projektforslag, som er sendt ud til afstemning

høringsmøde-lille

 


Andet Borgermøde bliver fællesspisning den 1. april kl. 18.30 i Medborgerhuset - se invitationen her

Og vores kage er måske den flotteste!

kagen-lille

 

 


Borgermøde den 10. marts

Der var omkring 50 fremmødte til første borgermøde omkring projekt Tryg landsby. Der var god stemning og hektisk aktivitet.

Se projektideerne her

borgermde1lille

 


Opstartsmøde

Den 26/2-16 samledes repræsentanter for de nuværende foreninger i Lundum: Borgerforening, Vandværk, menighedsråd og Landsbyråd.

trygkoger-moede

Læs referatet fra mødet - hvor opstartsprocessen er beskrevet

Her er invitationen til Borgermøderne - her

 

 

ANSØGNING

Lundum, Lundumskov og Lundumhede ansøger hermed om 100.000 kr. til ”Den Trygge Landsby” 2016.

Europas mest tilfredse indbyggere bor på landet. Det viser en undersøgelse foretaget af Eurostat – en lille del af dem bor i Lundum, vi vil gerne optimere denne tilfredshed med flg. tiltag.

Bevare og udbygge det, vi er glade for:

Lundum er naturskønt beliggende, karakteristisk med sit kuperede terræn, sin bebyggelse og sin velbevarede landsbystruktur. Vi har igennem mange år med hjælp fra Landsbyrådet etableret og udbygget stisystemer omkring byen, sidst en ny bro i Præstegårdsskoven. Dette arbejde fortsættes, og i samarbejde med Menighedsrådet er der planer om at udlægge en del af kirkens jord til rekreative formål. Lundum vil således blive omkranset af tilgængelig skov og overdrevsjord.

Skabe tryghed:

For landsbyen er det væsentligt at sikre de særlige træk i bebyggelse, vejstruktur og beplantning. Men der hersker ingen tvivl om, at en lille by med Lundums struktur giver nogle trafiksikkerhedsmæssige udfordringer, der kan skabe utryghed og som bør løses, - gerne kreativt og utraditionelt.

Der arbejdes med netværk for nabohjælp.

Give fællesskabet gode betingelser:

Lundum er ikke større, end at alle kender alle, - og med Medborgerhuset som udgangspunkt er der gode muligheder for at mødes. Her er tale om organiserede møder – når man lufter hund, er det tilfældige møder, - alle møder er lige vigtige.

Medborgerhusets placering er central i byen, der er P-plads og legeplads, men etablering af en egentlig torveplads ved Medborgerhuset, hvor man kan mødes både formelt og uformelt, vil styrke byens trivsel og velfærd. Det vil også give mulighed for udsmykning og dermed åbne for kunst i landsbyen.

Hvordan fra idé til virkelighed:

Der er mange informationsmuligheder i Lundum, infotavler, hjemmeside, snak over hækken mm., men for at sikre, at så mange som muligt deltager i processen ved en evt. bevilling, vil der blive stemt dørklokker, (og det er overkommeligt), så alle får en invitation til et opstartsmøde i Medborgerhuset.

Mødet vil blive indledt med en kort gennemgang af Jens Smærup Sørensens roman ”Kulturlandsbyen”, - så ved vi, hvad vi ikke skal gøre.

Herefter startes en proces, hvor alle høres, involveres og gøres medansvarlige.

Michel Houellebecq, citat: ”Livet på landet var uudholdeligt, indtil byboerne flyttede derud”.

Landsbyrådet i Lundum

Borgerforeningen i Lundum

Lundum Menighedsråd

Kontakt

Willy Suhr Rasmussen

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. mobil 51292849

Svarbrev vedrørende deltagelse i Den Trygge Landsby 2016

Kære Willy Suhr Rasmussen

På vegne af Horsens Kommune har jeg den glæde at orientere dig om, at jeres landsby er udvalgt som en af 4 landsbyer til at deltage i Den Trygge Landsby 2016.

Horsens Kommune har modtaget 13 interesse-tilkendegivelser om at bli-ve en del af Den Trygge Landsby. Vi er glade for at se den store grad af engagement i landsbyerne i Horsens Kommune, herunder jeres landsby.
Der er således tale om et bredt og kvalificeret ansøgningsfelt.

De 4 udvalgte landsbyer er Grumstrup, Lundum, Vrønding og Græd-strup/Slagballe/Davding.

I udvælgelsen er der lagt vægt på følgende:

- at landsbyerne kan sandsynliggøre at borgerne bredt vil indgå i projektet
- overvejelser om processen
- beskrivelse af hvad tryghed er for landsbyen i relation til mulige temaer
- at der er en geografisk spredning

Repræsentanter for de 4 nye trygge landsbyer inviteres til et orienterings- og netværksmøde torsdag den 25. februar kl. 16.30-18.00 i Sund By Bu-tikken, Åboulevarden 52 i Horsens. Her vil erfaringerne fra de trygge landsbyer i 2015 bl.a. blive præsenteret. Tilmelding skal ske til borger-konsulent Jesper Nielsen på tlf. 76 29 36 75 eller på email til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Der bydes på en let sandwich til mødet.

Har du spørgsmål derudover, er du meget velkommen til at kontakte borgerkonsulent Jesper Nielsen.
Med venlig hilsen

Jesper Nielsen
Borgerkonsulent

Telefon direkte: 76 29 70 30 / 30 67 40 05
Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Site Map

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.