Nyt fra Landsbyrådet

Senest opdateret: 09. januar 2020

 

Amalie Skytt Petersen <Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.>
8. jan. 2020 11.37 (for 1 dag siden)
til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hej Willy,

Mange tak for din henvendelse. Jeg skal først og fremmest beklage, at du har haft svært ved at komme i kontakt med os. Det skyldes, at vores tidligere kollega Jonas Møbius stoppede i starten af 2019, så din henvendelse fra januar 2019 er tilsyneladende gået tabt i forbindelse med overdragelse af hans sager til nye sagsbehandlere.

Efter Jonas stoppede, blev jeg ansat i stedet, og jeg har desværre ikke hørt om din henvendelse før nu. Fremover kan I henvende jer direkte til mig.

Jeg har læst op på din tidligere korrespondance med Jonas, hvor jeg kan forstå, at du har givet ham en grundig forklaring af problematikkerne i området, og at I selv har tænkt over nogle løsningsforslag sideløbende med, at Jonas skitserede et forslag fra vores side.

Jeg giver jer herunder en orientering om status og muligheder for etablering fordelt på disse to "kilder" til løsningsforslag.

Løsningsforslag fra Jonas

Jonas udarbejdede en skitse til nogle bump til dæmpning af hastigheden for gennemkørende trafik gennem Lundum. Dette projekt er stadig aktuelt her hos os, og det ligger på vores interne bruttoliste over trafiksikkerhedsforbedrende tiltag. Vores liste er udformet som en prioriteringsmodel, hvor mange parametre er med til at bestemme, hvilke projekter, der hvert år udvælges til at blive præsenteret for politikerne. Prioriteringsmodellen består ad adskillige lister, da der hvert år er afsat faste puljer til forskellige indsatsområder. En af disse indsatsområder er Trafiksikkerhed i mindre bysamfund, hvor vi hvert år har 1 mio. kr. til at foretage trafiksikkerhedsforbedrende tiltag. De projekter, der ligger højst på listen, er dem, hvor det er vurderet, at vi vil få "mest trafiksikkerhed for pengene". Jeg kan informere om, at projektet i Lundum ligger cirka i midten af denne liste. Dette betyder, at den med sikkerhed ikke vil blive prioriteret i år, men at det naturligvis er muligt, at projektet rykker længere op ad listen, efter nogle af de øvrige projekter er blevet udført. Og jeg kan desværre ikke på nuværende tidspunkt informere om, hvornår projektet bliver prioriteret og realiseret.

Løsningsforslag fra jeres arbejdsgruppe

Jeg kan se i handlingsplanen for jeres trafikarbejdsgruppe, som du sendte til Jonas, at I selv har kigget på idéer til mulige løsninger. Jeg ved ikke, om Jonas i sin tid informerede jer om det, men det er muligt, at I selv finansierer et projekt. Dette kræver, at I selv udarbejder tegninger og indsender til os, hvorefter vi skal myndighedsgodkende projektet. Vi sørger også for at sende projektet til godkendelse hos politiet. Jeg kan informere om, at hastighedsdæmpende foranstaltninger skal placeres med 100 meter indbyrdes afstand ved en ønsket hastighed på 40 km/t. En mulighed for hastighedsdæmpende foranstaltninger er bump, og de skal suppleres med tavler. Dette ville eventuelt være noget, I ville kunne (delvist) finansiere gennem jeres pulje fra Tryg Landsby, hvis I har flere midler i puljen.

Til sidst vil jeg igen beklage, at din henvendelse fra januar 2019 ikke blev besvaret. I denne forbindelse vil jeg dog gerne gøre opmærksom på, at hvis vi havde læst og besvaret din henvendelse i januar 2019, ville svaret stadig være det samme. Altså at vi kan bekræfte, hvad Jonas fortalte dig: At vi er opmærksomme på forholdene i Lundum, at vi har et projekt på vores liste blandt de mange projekter, vi ønsker at udføre rundt om i de mindre bysamfund, og at dette projekt ikke er prioriteret endnu.

Jeg håber, at ovenstående svar var fyldestgørende for din henvendelse. Ellers er du naturligvis velkommen til at henvende dig igen.

Med venlig hilsen

Amalie Skytt Petersen
Trafikplanlægger

Telefon direkte: 76292566
Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Teknik og miljø (TM)
Trafik og Vej
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Willy Suhr Rasmussen <Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.>
11.31 (for 31 minutter siden)
til Amalie

Hej Amalie.
Tak for dit svar. Vi tager det til efterretning og glæder os over, at vi stadig er på listen. Det er også glædeligt igen at have kontakt til Trafik og Vej, vi ser frem til 2021.
Med venlig hilsen, Willy

Site Map

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.