Links til fortiden

Senest opdateret: 03. april 2019


En meget ihærdig sjæl fra lokalarkivkredse har lavet denne helt specielle samling af links til sider, hvor man kan søge viden fra fortiden:

Skriv dit sogns historie
Fra stenalder til nutid
Fund og Fortidsminder

Landsdækkende database med oplysninger om over 150.000 kulturhistoriske lokaliteter – på land og til havs.
http://www.dkconline.dk/html/menu1/toSearch.htm


Stednavne i dit sogn:
http://www.krabsen.dk/stednavnebase/

Danske personnavne og stednavne. (Hvad betyder de – alder)
http://navneforskning.ku.dk/stednavne.doc/betydninger.doc
Menu til højre: ”Hvor gamle er stednavnene”

Danmarks stednavne:
http://nfi.ku.dk/publikationer/trykte_serier/danmarks_stednavne/

Litteratur:
Bent Jørgensen: Stednavneordbog, 2. udg., Gyldendal 1994 

Danmarks Stednavne, bd. 1-25, København 1922-2006 (flere bind under udgivelse)
John Kousgård Sørensen: Danske sø- og ånavne, bd. 1-8, København 1968-96

http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup={brusk}&;type=cont&id=97099&query=brusk&journal=all&fromyear=&toyear=&n=0&m=25&print=no   (Meget læsestof)
http://www.middelalderinfo.web-com.dk/bynavne.php

http://historiskatlas.dk   Scrolle ind og ud

 

Kirken
Historisk atlas igen.

Sognets side:
http://www.sogn.dk/index.php?mod=sogn&;func=soegSogn evt. egen hjemmeside der fortæller om kirken.

Viden om kirkebyggeri: Google: kirkebyggeri i middelalderen, giver næsten 3000 links.

 

Søgning i Historiske/Jyske samlinger

 Tidsskrifterne er OCR-scannet, derfor stavefejl m.m.

Tips: Søg i de forsk. tidsskrifter med ”Søg på denne side”
http://www.tidsskrift.dk/index.jsp   (Eks. egtved)

Eksempler

Jyllands gamle Retskredse.
http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup={krabber}&;type=cont&id=72908&query=krabber&journal=all&fromyear=&toyear=&n=0&m=25&print=no

Præsteindberetninger til Ole Worm (Findes på biblioteket)

Fortæller om sognet ca. 1637, natur, møller skove, kilder. m.m.
http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup={egtved}&;type=cont&id=76580&query=egtved&journal=all&fromyear=&toyear=&n=0&m=25&print=no

Kolding Rytterdistrikts Selvejere.              
http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup={brusk}&;type=cont&id=76340&query=brusk&journal=all&fromyear=&toyear=&n=0&m=25&print=no

Kronens Mageskifter under Frederik 2.
http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup={brusk}&;type=cont&id=100514&query=brusk&journal=all&fromyear=&toyear=&n=0&m=25&print=no

Kriminaliteten efter Besættelsen af Jylland 1627-29.
http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup={krabber}&;type=cont&id=74396&query=krabber&journal=all&fromyear=&toyear=&n=0&m=25&print=no

 

Veile By og Omegn under de kejserlige Tropper 1627—1629.
http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup={egtved}&;type=cont&id=80059&query=egtved&journal=all&fromyear=&toyear=&n=0&m=25&print=no

Jysk Jærn.
http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup={egtved}&;type=cont&id=74895&query=egtved&journal=all&fromyear=&toyear=&n=0&m=25&print=no

Tilstande i Jylland under og efter Krigen 1657—59 belyste ved jydske Tingbøger.

 

http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup={brusk}&;type=cont&id=97787&query=brusk&journal=all&fromyear=&toyear=&n=0&m=25&print=no

Lærernes Undervisning i Ribe Stift i Aaret 1811.
http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup={egtved}&;type=cont&id=72921&query=egtved&journal=all&fromyear=&toyear=&n=0&m=25&print=no

Adkomstregistrering

Landbohistorisk Selskabs Adkomstregistrering 1513-1550 indeholder sted- og personnavnene fra alle de dokumenter i perioden, som vedrører et ejendomsforhold til landgods, det vil i hovedsagen sige gårde, jorder, enge og skove. Registreringen dækker det nuværende Danmark samt Skånelandene og Sydslesvig
http://webarkiv.hum.ku.dk/navneforskning/adkomst.htm   Stednavne – personnavne

 

Oplysninger hentet fra dombøger på nettet

http://www.djoef-forlag.dk/images/pdf/html/domme1.htm   Eks. Egtved
DJØF-forlag ekstrakter af domme fra 1537 - 1660.
Der bladres frem ved at ændre tallet i web-adressen.(1- 5)Der kan søges efter lokaliteter med "simpel søgning"


 

Oplysninger hentet fra tingbøger og skifter på nettet

Humanistisk institut Århus Universitet. Brusk herreds ældst bevarede tingbog fra 1661, transskriberet af I.C. Højgaard.
Der bladres til næste år ved at ændre årstallet i web-adressen


Brusk herreds tingbog :
http://www.hum.au.dk/jysk/publikationer/BruskTingbog1661.pdf

Johannes Linds hjemmeside med ekstrakter af tingbøger fra den sydlige del af Vejle Amt.
http://www.geltzer.dk/tingbog.php

Kurt Kermit Nielsens hjemmeside med et utal ekstrakter fra Skanderborg Rytterdistrikt og meget, meget mere fra området.
http://www.kkermit.dk/

Skifte og fæsteuddrag fra Århus, Skanderborg og Horsensegnen.
http://www.brejl.dk/skift.htm

 

Uddrag af Marselisborg Birks Tingbog (B 56 E)Ning herred1672-80
http://www.milloup.dk/bf/mars-birk1672-80.htm

Uddrag fra tingbøger som kan købes på CD:
http://bnp.adr.dk/tingbog.html Eksempel.


Søgning i arkiver m.m. (Hvad findes)

ArBiMus Danmarks kulturhistoriske søgebase:
http://www.arbimus.dk/
Søg på tværs af arkiver, biblioteker og museer
Her kan du søge i mere end 300.000 kulturhistoriske registreringer af arkivalier, billeder, bøger, museumsgenstande, udklip m.m.

DANPA Danmarks Nationale Privatarkivdatabase.
http://www.danpa.dk/

Her kan du søge registreringer over privatarkiver, som opbevares i lokalarkiverne, Statens Arkiver, Det Kongelige Bibliotek samt forskellige specialsamlinger som f. eks. Det Danske Udvandrerarkiv, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Dansk Folkemindesamling mv.

Statens Arkiver Daisy: http://www.daisy.sa.dk/ Eks. Arkivserie - Sogneforstander - Tyrsting

Hvad findes på biblioteket ?

https://biblioteksbaserne.dk/sites/WDLBVA/pub/search.html Eks. Egtved - Østbirk

http://www.vejlebib.dk/netnyt/identitet/faglit.htm#Aarboeger

Vejle Amts Årbog – Her findes et utal af lokalhistoriske artikler 1905 – 2010.
Vejle Amts Aarbog
Hertil hører: Axel Johansen: Realregister over Vejle Amts Årbøger 1905-1960, og: Bente Vibeke Havn: Register til Vejle Amts Årbøger 1961-1975 Der kan søges på personnavne og steder.


Demografi

Folketællinger:
http://www.ddd.dda.dk/

Kort over indtastninger giver sognets folketal 1769 - 1911. (Tryk på amtet)
http://www.dis-danmark.dk/kipkort/index.php

Download semikolonseparerede Excel filer fra CD. (Folketællingerne 1787, 1801, 1845 kan købes på CD/200,- kr for alle 3 )

Arkivalieronline, folketællinger affotograferet. (Kræver password – er hurtigt at få)
http://www.arkivalieronline.dk/

 

Geografi – Kort

Danmark før og nu:
http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/index.htm?map=dkfor

Matrikelkort:
http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/index.htm?map=mat

Gamle matrikelkort:
http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/js/MatRegModule.asp?x=530396&;y=6162692#

Ejendomsdata:
https://www.ois.dk/

 

Gårdhistorie på nettet (Desværre ikke meget fra Sydøst Jylland)

http://www.vortsognshistorie.dk/search.aspx?sogn=N%C3%B8dager&;showfields=1

 

Stedregister

Hvilke godser havde gårde hvor. Hvem ejede gårdene i sognet.
http://www.sa.dk/media(294,1030)/LAV-Gods-Stedregister.pdf (Til download)

Kendte personers biografi (Hvem kommer fra dit sogn ?)

Dansk biografisk Lexikon:
http://runeberg.org/dbl/1/

 

Krige i det Østjyske område

Kejserkrigen (1625-29) Jyske samlinger, Google søgning (Kejserkrigen+)

Torstensonkrigen (1625-29) Jyske samlinger , Google søgning (Torstensonkrigen+)
Karl Gustav krigen (1657-60) Jyske samlinger, Google søgning (Karl Gustav krigen+)                                                           http://www.hsso.dk/pdf/yearbook-29.pdf

Der findes utallige ”historier” og ”efterveer” fra de 3 svenskekrige i tingbøgerne, som især illustrerer den menige borgers tilværelse.

Og også den tidligere nævnte, Jyske samlinger ”Kriminaliteten efter Besættelsen af Jylland 1627-29” om krabber og ”Veile By og Omegn under de kejserlige Tropper 1627—1629”.

 

Litteratur:

Skæbneåret 1659 : hungersnød og pest over Sydvestdanmark (Fremragende)
Aksel Lassen, 1909

Emne: Danmarkshistorie ; Sekstenhundredetallet
Bogen handler om een af følgerne af Den dansk-svenske Krig 1658-1660. En polsk-brandenburgsk-østrigsk armé på 30.000 mand skulle fordrive Karl Gustavs hær fra Jylland og Fyn, men bragte i stedet død og ødelæggelse


Samme forfatter:1659 - da landet blev øde : en polsk-brandenborgsk-østrigsk armé på 30.000 mand skulle fordrive Karl Gustavs hær fra Jylland og Fyn, men bragte i stedet død og ødelæggelse

Om hungersnød og pestepidemi over Sydvestdanmark omkring 1659

Skattefund (Svenskekrigsskatte) Litteratur: Fritze Lindahl, 1998 og Vejle Amts Årbog 1995.

I et Jysk Rytterdistrikt 1781 (Høring mellem utilfredse rytterbønder og undersøgelsesforretningen i rytterkommissionen i Vejle 1781)

Aksel Lassen og Ole Karup Pedersen

Indhold: 1526-1559: Reformation - revolution ; 1559-1588: Landsbyliv og landbrugseksport ; 1588-1624: Kraftudfoldelse og trolddomstro ; 1624-1660: Fejder og pest ; 1660-1700: Slidsom genopbygning ; 1700-1733: Tvang og tingdage ; 1733-1769: Stavnsbånd og pietisme ; 1770-1800: Båndene sprænges ; 1801-1834: Krigs- og krisetider ; 1835-1870: På vej opad ; 1870-1920: En ny tid bryder frem

Tiden som Rytterdistrikt , gælder området Vejle Fjord i nord til Genner Bugt i syd. Ca. 1660 til 1765. Og dele af gl. Skanderborg amt.
http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup={risom}&;type=cont&id=96728&query=risom&journal=all&fromyear=&toyear=&n=0&m=25&print=no

 

Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold. Fra 1593 -

Findes på læsesalen Vejle Byarkiv.
Der er realregistrer over sted- og personnavne. Der kan findes en mængde lokalrelateret korrespondance. (Søg også i Google Books evt. uddrag)
Omtale:
http://tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&;print=no&id=73407

 

Landmilitsen 1700 – 1772 (Store Nordiske Krig 1700-20)
Stavnsbånd – værnepligt

Meget materiale på Tidsskrift, dk, Søg landmilits - også meget i tingbøgerne om f.eks. rømninger og efterlysninger.

Napoleonskrigene 1808 – 14

Sjov beretning fra Erritsø.
http://www.roennebech.dk/www_fredericiashistorie/html/fredericia/krige/krigframes.html

 

1’ Slesviske krig (1848-50) og 2’ Slesviske krig.

Enormt meget på nettet Google.

Mindesmærker for de faldne:

http://www.kolding.dk/data/0020546.asp?sid=20140&;uid=22125

 

Faldne:

Register over faldne i de slesvigske krige 1848-1864

Meget i Vejle Amts Årbøger, brug realregister.

Vejle Amts Folkeblad, (findes på læsesalen Vejle Stadsarkiv) Beretninger fra kampene, fra begravelser og ikke mindst dagliglivet.

Vejle Bibliotek, Værk med tegninger, tegnet af krigskorrespondenter, (Datidens pressefotografer), med landskaber og byer, som stadigt kan genkendes.

Lokal jernbaner:
http://www.jernbaneklub.dk/link.htm 1000 links til jernbane sites.

http://www.signalpost.dk omtale af mange lokalbaner i vort område.

Google Books.

Du kan se bøger i fuld visning, hvis bogen ikke længere er beskyttet af ophavsret, eller hvis forlaget eller forfatteren har bedt om, at hele bogen vises. I fuld visning kan du se enhver side fra bogen, og hvis bogen er i det offentlige domæne, kan du downloade, gemme og udskrive en PDF-version, som du kan læse, når det passer dig.

http://www.scribd.com/doc/23235022/Vaupell-Den-danske-haers-historie-til-nutiden-og-den-norske-haers-historie-indtil-1814-Vol-2

Lokalhistorisk diskussionsgruppe:
http://groups.google.dk/group/dk.videnskab.historie.lokalhistorie/topics?hl=da&;lnk=sg

Baggrundsviden: Dagligliv i Danmark 1-2 1620 – 1790, Dagligliv i Danmark 1-2 Nittende og tyvende århundrede.

Ordbog over det danske sprog

http://ordnet.dk/ods/

http://www.slaegtshistoriskforeningforaalborgegnen.dk/Doc/aftenensemne/2004/ae-ejendomshistorie.htm

 

 Anno 2009

 

Site Map

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.