Glimt fra Lundums historie

Senest opdateret: 01. december 2012
På denne side vil der blive udgivet materiale fra Lundums historie. Det vil ikke være en kontinuerlig historiefortælling, men tænkt som et sted, hvor alle kan bidrage, hvis de har fundet noget spændende fra Lundums fortid.
Bidrag kan sendes til Anne Buhl, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..


Amtmandens breve 1661-1799

Blandt de interessante link på siden Links til fortiden, findes en elektronisk adgang til Amtmandens breve fra 1661-1799. Lundum hørte dengang under Skanderborg-Aakier Amter og amtmanden var et bindeled mellem administrationen i København og landets borgere i stort og småt.
Her får vi fx indsigt i lundumborgernes nytårsløjer, hjemmebrænderiaktiviteter og meget andet fra dagliglivet:

"1484
Fra Anders Krag, Lundum Præstegård. At han gør sig så dristig, at lade disse ringe linier, komme for Deres Velbårenheds Øjne, skyldes den ukristelige og skadelige skik, som bruges i Lundum Nytårs aften. Nytårs aften 1742 var der således nogle ukristelige Folk, som med deres skyden, nær havde tilføjet hans frugtsommelige Kone en stor skade, desuden skød de et halvt Vindue ind i hans Køkken, hvor Karlen sad. Uanset han lod dette forbyde i Menigheden, agtede de ikke dette, og forvoldte igen skade i 1743. Håber på Amtmandens hjælp. 19 December 1744."


"235 Fra F L v Woyda, Skanderborg. Drejer sig om et i Skanderborg, afholdt forhør af Beboerne i Lundum, i anledning af, at Det Danske Cancelli, ønsker hans erklæring på en henvendelse fra Jens Stilling i Skanderborg, ang deres forhold mod ham, da han den 28 Marts foretog undersøgelse hos dem om ulovlig Brændevinsbrænding. Derefter undersøgelse om, hvem der da var tilstede eller ikke, hvortil følgende svarede at de ikke var der: Peder Pedersen, Knud Andersen, Peder Hansen ikke første gang, men siden så han, at det Brændevinsredskab der var fundet hos Anders Pedersen blev taget af Borgernes [Jens Stillings Vogn]. Laurs Jørgensen så heller ikke da denne kom til Byen, men kom senere i Anders Pedersens Hus, så dog ikke hvem der fjernede Hat og Dæk. Søren Hansen kom også senere til, men kan intet forklare, Jørgen Andersen og Søren Andersen på samme måde. Jens Andersen nægter, at have været med ved det passerede. Henrich Hjulmand var ikke med eller i Byen, hvorimod Jens Jensen, Jens Laursen, Tjenestekarlen Søren Jensen, nægtede at vide hvem der tog Tøjet, tilstår dog, at hans Fader Smeden Jens Clasen, som ikke var mødt fordi han skal være syg, deltog. Anders Pedersen var dengang i Marken. Rasmus Andersen var i Marken med Husbondens Plov, Christen Pedersen og Jens Sørensen var ikke tilstede. Peder Frandsen var den pågældende dag i Skoven, Jørgen Hansen og Niels Jensen var fraværende da de pløjede. Hans Nielsen ved intet. Tjenestepigen var i sin Madfaders Anders Pedersens Bryggers, men kan ikke forklare andet, end at der var en stor del Folk forsamlet. På spørgsmål om nogen kan afgive forklaring om, hvad der skete den pågældende Dag, da den hos Anders Pedersen fundne Hat og Dæk, blev fjernet fra Jens Stillings Vogn, samt hindret dem i at få Kedlen med. Peder Møller i Lundum Mølle, der er nævnt i sagen forklarede, at han intet kunne oplyse, thi da han kom til Byen var alt stille. Blev af Stilling spurgt om denne ikke sammen med Kontrollør Schmidt havde beklaget sig til ham, over den voldsomme omgang der var brugt mod dem, men Møller kunne ikke erindre noget. Fremgår desuden, at Mølleren heller ikke ville oplyse navnene på de Personer Stilling da udpegede. 16 Maj 1774.

Bilag:
Dat 7 Maj fra F L v Woyda, der henviser til skrivelsen fra Cancelliet, hvorefter Sognefogeden Peder Pedersen i Lundum pålægges, at indkalde alle i Byen."


Jeg har uddraget de breve, der omhandler personer eller hændelser fra Lundum og nærmeste omegn. Læs hele uddraget her.

Site Map

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.